Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Urząd Gminy / Struktura organizacyjna i kontakt z pracownikami Urzędu

Nazwa Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Adres Księcia Ludwika I 3
59-300 Lubin
Kontakt
 W     godzinach
pracy urzędu
Godziny pracy poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.30 - 15.30
wtorek: 8.00 - 16.00
Kierownik referatu Anna Skorupa Hawrysz
pok. nr 110
tel. 76 8403-105
e-mail: skorupa@ug.lubin.pl
Z-ca kierownika referatu  
Pracownicy referatu Sylwia Wandycz
pok. nr 28                            
tel. 76 8403-144
e-mail: wandycz@ug.lubin.pl
_______________________________________________________________________________________________

Daria Dziwińska
pok. nr 28
tel. 76 8403-104
e-mail: dziwinska@ug.lubin.pl
_______________________________________________________________________________________________

Katarzyna Bernat
pok. nr 28
tel. 76 8403-103
e-mail: bernat@ug.lubin.pl
_______________________________________________________________________________________________

Bogusława Kotlarska
pok. nr 121
tel. 76 8403-141
kotlarska@ug.lubin.pl
_______________________________________________________________________________________________

Dariusz Olszak
pok. nr 121
tel. 76 8403-188
olszak@ug.lubin.pl
_______________________________________________________________________________________________

Irena Staszak
pok. nr 3
tel. 76 8403-100
staszak@ug.lubin.pl
_______________________________________________________________________________________________

Bożena Chobot
pok. nr 3
tel. 76 8403-170
chobot@ug.lubin.pl
_______________________________________________________________________________________________

Beata Lisecka
pok. nr 116                              Kadry
tel. 76 8403-119
lisecka@ug.lubin.pl
_______________________________________________________________________________________________

Monika Karaś
pok. nr 116                              Kadry
tel. 76 8403-117                      Rada Gminy
karas@ug.lubin.pl
_______________________________________________________________________________________________

Ewelina Węgłowska
pok. nr 102                              Sekretariat Wójta
tel. 76 8403-102
weglowska@ug.lubin.pl
________________________________________________________________________________________________

Monika Siwak
pok. nr 112                              Organizacja i działanie urzędu
tel. 76 8403-149                      Sprawy związane z wyborami
siwak@ug.lubin.pl
_______________________________________________________________________________________________

Agnieszka Wrona                      
pok. nr 112                              Działalność gospodarcza      
tel. 76 8403-145                      Zezwolenia na alkohol
wrona@ug.lubin.pl
_______________________________________________________________________________________________

Ewa Madej
pok. nr 112
tel. 76 8403-147
madej@ug.lubin.pl
_______________________________________________________________________________________________

Sylwia Rozkosz
pok. nr 126
tel. 76 8403-152
rozkosz@ug.lubin.pl
________________________________________________________________________________________________

Magdalena Giezek
pok. nr 113                             Zamówienia publiczne
tel. 76 8403-129
giezek@ug.lubin.pl
________________________________________________________________________________________________

Jagoda Tomaszewska
pok. nr 113                             Zamówienia publiczne
tel. 76 8403-157
tomaszewska@ug.lubin.pl
_______________________________________________________________________________________________

Artur Jędrak
pok. nr 115                             Biuro Rady Gminy
tel. 76 8403-150
jedrak@ug.lubin.pl
_______________________________________________________________________________________________

Michał Kajda
pok. nr 14                              Informatyk
tel. 76 8403-135
kajda@ug.lubin.pl
_______________________________________________________________________________________________

Robert Zujewicz
pok. nr 14                              Informatyk
tel. 76 8403-135
zujewicz@ug.lubin.pl
_______________________________________________________________________________________________

Przemysław Poliszak                Kierowca
_______________________________________________________________________________________________

Kazimierz Jaszowski
pok. nr 12                              Konserwator
tel. 76 8403-114
Zadania referatu 1) prowadzenie spraw w zakresie organizacji i funkcjonowania Urzędu,
2) prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Urzędu oraz koordynacja przyjmowania,rozpatrywania i załatwiania ich zgodnie z przepisami prawa
obowiązującego w tym zakresie,
3) prowadzenie rejestru: zarządzeń Kierownika Urzędu, wydawanych pełnomocnictw i upoważnień,
4) prowadzenie zbioru wniosków o udzielenie informacji publicznej i przekazywanie ich do komórek organizacyjnych odpowiedzialnych merytorycznie za udzielenie odpowiedzi,
5) wykonywanie zadań związanych z przeprowadzaniem wyborów powszechnych, spisów, konsultacji i referendów,
6) prowadzenie archiwum zakładowego,
7) zarządzanie i administrowanie budynkiem Urzędu,
8) prowadzenie spraw w zakresie ubezpieczenia mienia gminy,
9) prowadzenie spraw socjalnych pracowników Urzędu,
10) prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
11) wykonywanie czynności związanych z Centralna Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej /CEIDG/,
13) ustalanie lokalizacji oraz regulaminu targowisk,
14) prowadzenie ewidencji obiektów nie będących obiektami hotelarskimi, świadczqcych usługi hotelarskie;
15) prowadzenie spraw w zakresie obsługi informatycznej Urzędu,
16) zapewnienie utrzymania poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych i informacji w systemach informatycznych w tym opracowanie procedur bezpieczeństwa
funkcjonowania systemów informatycznych, postępowania w czasie awarii oraz ich nadzorowanie i modernizacja w zależności od funkcjonowania systemów IT,
17) prowadzenie BIP-u, publikowanie informacji publicznych przygotowanych przez pracowników Urzędu,
18) obsługa informatyczna akcji wyborczych i referendalnych w zakresie wykorzystania technologii informatycznych,
19) tworzenie i utrzymanie kopii bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Urzędzie,
20) zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
21) prowadzenie Kancelarii Ogólnej Urzędu,
22) prowadzenie spraw w zakresie obsługi organizacyjno - administracyjnej i kancelaryjno - technicznej pracy Wójta, Zastępcy Wójta i Sekretarza,
23) prowadzenie spraw w zakresie obsługi organizacyjno - administracyjnej i kancelaryjno - technicznej pracy Rady Gminy, komisji i radnych,
24) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych,
25) prowadzenie spraw obywatelskich w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych,
26) sporządzania wykazu dzieci, podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki oraz wykazu osób podlegających kwalifkacji wojskowej,
27) prowadzenie rejestru wyborców,
28) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych przez Gminę zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
29) sporządzanie planu zamówień publicznych,
30) prowadzenie spraw w zakresie promocji gminy.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-11-05 15:33:33
Data utworzenia 2020-11-10
Data udostępnienia 2020-11-10 18:04:56
Osoba odpowiedzialna Artur Jędrak
Udostępnił Artur Jędrak