Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Urząd Gminy / Struktura organizacyjna i kontakt z pracownikami Urzędu

Nazwa Referat Planowania i Finansów
Adres Księcia Ludwika I 3
59-300  Lubin
Kontakt
w godzinach pracy urzędu
 
Godziny pracy poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.30 - 15.30
wtorek: 8.00 - 16.00
Kierownik referatu Iwona Dawidowicz - Wąsiel
pok. nr 4
tel. nr 76 8403-107
dawidowicz@ug.lubin.pl
Pracownicy referatu Anna Dziubak
pok. nr 5
tel. nr 76 8403-136
dziubak@ug.lubin.pl
____________________________

Magdalena Mączyńska
pok. nr 5
tel. nr 76 8403-142
maczynska@ug.lubin.pl
____________________________

Zuzanna Pęciak
pok. nr 5
tel. nr 76 8403-136
peciak@ug.lubin.pl
____________________________

Agnieszka Kalińska
pok. nr 5
tel. nr 76 8403-176
kalinska@ug.lubin.pl
____________________________

Karolina Kurowska
pok. nr 4
tel. nr 76 8403-123
kurowska@ug.lubin.pl
____________________________

Judyta Kotarbińska
pok. nr 6
kotarbinska@ug.lubin.pl
Zadania referatu 1. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzenia projektu budżetu Gminy i jego zmiany oraz sprawozdań z jego wykonania,

2. Obsługa finansowo-księgowa i kasowa Urzędu,

3. Oprawowanie kontroli prawidłowości  sporządzanych  przez gminne jednostki organizacyjne  planów i sprawozdań,

4. Prowadzenie księgowej ewidencji mienia komunalnego,

5. Prowadzenie ksiąg rachunkowych Urzędu,

6. Rozliczanie wyników inwentaryzacji,

7. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

8. Dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

9. Rozliczanie dotacji celowych,

10. Prowadzenie rejestru depozytów i gwarancji,

11. Prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu oraz osób z którymi zawarto umowy - zlecenia lub o dzieło,

12. Prowadzenie spraw związanych z podatkiem VAT, ZUS, podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

13. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta i bezpośredniego przełożonego
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-10-11 09:57:09
Data utworzenia 2020-11-10
Data udostępnienia 2020-11-10 18:32:15
Osoba odpowiedzialna Artur Jędrak
Udostępnił Artur Jędrak