Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Urząd Gminy / Struktura organizacyjna i kontakt z pracownikami Urzędu

Nazwa Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Adres Księcia Ludwika I 3

59-300  Lubin
Kontakt
w godzinach pracy urzędu
                             
Godziny pracy poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.30 - 15.30
wtorek: 8.00 - 16.00
Kierownik referatu Monika Sikacz
pok. nr 2
tel. nr 76 8403-162
sikacz@ug.lubin.pl
Pracownicy referatu Anna Matias
pok. nr 2
tel. 76 8403-109
matias@ug.lubin.pl
_____________________________

Justyna Moroch
pok. nr 2
tel. 76 8403-109
moroch@ug.lubin.pl
_____________________________

Ewelina Naumczyk - Niedźwiecka
pok. nr 1
tel. 76 8403-143
naumczyk@ug.lubin.pl
_____________________________

Małgorzata Solatycka - Kandut
pok. nr 1
tel. 76 8403-108
solatycka@ug.lubin.pl
_____________________________

Kamila Stadnicka
pok. nr 1
tel. 76 8403-108
stadnicka@ug.lubin.pl
Zadania referatu 1. Prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości oraz księgowości podatkowej w systemie informatycznym,

2. Prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych,

3. Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,   wykorzystywanego   do   produkcji   rolnej   oraz   prowadzenie   sprawozdawczości w tym zakresie,

4. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem ulg w spłacie zobowiązania podatkowego,

5. Wydawanie zaświadczeń o stanie posiadanych gruntów, zaświadczeń o wysokości przeciętnego dochodu  z  pracy  w  indywidualnym  gospodarstwie  rolnym  oraz  zaświadczeń  o  niefigurowaniu w ewidencji podatkowej nieruchomości, prowadzonej przez Wójta Gminy Lubin, a także prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń,

6. Prowadzenie spraw dotyczących potwierdzania prowadzenia gospodarstwa rolnego przez podatnika,

7. Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w spłacie zobowiązań podatkowych lub stwierdzających stan zaległości podatkowych oraz prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń,

8. Prowadzenie kontroli podatkowych,

9. Sporządzanie pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego z zakresu Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatku leśnym ustawy o   podatkach i opłatach lokalnych,

10. Opracowywanie projektów uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych,

11. Nadzorowanie inkasa należności z tytułu zobowiązań podatkowych,

12. Wystawianie   upomnień   podatkowych   oraz   tytułów wykonawczych  - współpraca z Urzędem Skarbowym w zakresie egzekucji należności podatkowych,

13. Współpraca z komornikami sądowymi w zakresie egzekucji zaległości podatkowych,

14. Księgowanie wpłat dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

15. Wystawianie upomnień oraz tytułów wykonawczych dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

16. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem ulg w spłacie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

17. Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub stwierdzające stan zaległości oraz prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń,

18. Księgowanie   wpłat   z   tytułu   dzierżawy,   czynszu   najmu   lokalu,   bezumownego   korzystania z lokalu, centralnego ogrzewania, wieczystego użytkowania gruntów, sprzedaży nieruchomości,

19. Wystawianie upomnień dotyczących zaległości z tytułu dzierżawy, czynszu najmu lokalu, bezumownego korzystania z lokalu, centralnego ogrzewania, wieczystego użytkowania gruntów, sprzedaży nieruchomości oraz współpraca z radcą prawnym w zakresie sądowej egzekucji wskazanych wyżej należności,

20. Prowadzenie spraw związanych z umarzaniem, odraczaniem i rozkładaniem na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lubin oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie,

21. Prowadzenie spraw związanych z ustanowieniem hipoteki przymusowej,

22. Sporządzanie i przekazywanie sprawozdań/informacji z udzielonej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie,

23. Wydawanie  zaświadczeń  o  wielkości   udzielonej  pomocy  publicznej  oraz  pomocy  de  minimis w rolnictwie i rybołówstwie, a także prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń,

24. Przygotowywanie sprawozdań i informacji z zakresu podatków i opłat lokalnych,

25. Współpraca z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w sprawach dotyczących prowadzonych przez Urząd Gminy w Lubinie do dnia 31 grudnia 1990 r. kart ewidencyjnych ubezpieczonych,

26. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta i przełożonego.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-10-11 09:57:09
Data utworzenia 2020-12-09
Data udostępnienia 2020-12-09 14:59:01
Osoba odpowiedzialna Artur Jędrak
Udostępnił Artur Jędrak