Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Urząd Gminy / Struktura organizacyjna i kontakt z pracownikami Urzędu

Nazwa Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Adres Księcia Ludwika I 3
59-300 Lubin
 
Kontakt
w godzinach pracy urzędu
 
Godziny pracy poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.30 - 15.30
wtorek: 8.00 - 16.00
Kierownik referatu Anna Marzec
pok. nr 11
tel. 76 8403-121
amarzec@ug.lubin.pl
Zastępca kierownika referatu Agnieszka Jarosz
pok. nr 11
tel. 76 8403-127
jarosz@ug.lubin.pl
Pracownicy referatu Ewelina Mikocik
pok. nr 10
tel. 76 8403-116
mikocik@ug.lubin.pl
_____________________________

Paulina Rosa
pok. nr 10
tel. 76 8403-137
rosa@ug.lubin.pl
_____________________________

Zygmunt Niechwiadowicz
pok. nr 10
tel. 76 8403-138
niechwiadowicz@ug.lubin.pl
_____________________________

Iwona Włodarek
pok. nr 8
tel. 76 8403-126
wlodarek@ug.lubin.pl
_____________________________

Olga Chabrowska - Stępień
pok. nr 10
tel. 76 8403-113
chabrowska@ug.lubin.pl
_____________________________

Edyta Pyzik
pok. nr 15
tel. 76 8403-180
pyzik@ug.lubin.pl
_____________________________

Anna Gimel
pok. nr 15
tel. 76 8403-185
gimel@ug.lubin.pl
_____________________________

Beata Betka
pok. nr 15
tel. 76 8403-186
betka@ug.lubin.pl
_____________________________

Ewa Jarkowiec
pok. nr 9
tel. 76 8403-128
jarkowiec@ug.lubin.pl
_____________________________

Mariusz Kretkowski
pok. nr 9
tel. 76 8403-160
kretkowski@ug.lubin.pl
_____________________________

Marta Gibasiewicz
pok. nr 9
tel. 76 8403-178
gibasiewicz@ug.lubin.pl
_____________________________

Ewa Barnat
pok. nr 9
tel. 76 8403-187
barnat@ug.lubin.pl
_____________________________

Małgorzata Gorczakowska
pok. nr 8
tel. 76 8403-158
gorczakowska@ug.lubin.pl
_____________________________

Joanna Rzewucka
pok. nr 8
tel. 76 8403-158
rzewucka@ug.lubin.pl
_____________________________

Alina Godyń
pok. nr 8
tel. 76 8403-132
godyn@ug.lubin.pl
_____________________________

Kazimierz Tomczyszyn
pok. nr 17
tel. 76 8403-172
tomczyszyn@ug.lubin.pl
_____________________________

Dorota Prukop
pok. nr 17
tel. 76 8403-159
prukop@ug.lubin.pl
_____________________________
Dorota Kobus
pok. nr 17
tel. 76 8403-190
kobus@ug.lubin.pl
Zadania referatu 1. Prowadzeni spraw w zakresie gospodarki nieruchomościami i geodezji,

2. Prowadzenie spraw w zakresie gminnego zasobu mieszkaniowego,

3. Prowadzenie spraw w zakresie gospodarki komunalnej,

4. Utrzymanie obiektów gminnych małej architektury,

5. Zarządzanie cmentarzami komunalnymi i ich utrzymanie oraz nadzór nad miejscami pamięci narodowej oraz sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi,

6. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy, w tym prowadzenie i koordynowanie spraw związanych z realizacją przez gminę usługi w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w tym prowadzenie ewidencji płatników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, udzielanie ulg i zwolnień),

7. Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem odpadami,

8. Prowadzenie spraw związanych z utrzymywaniem parków zabytkowych,

9. Utrzymywanie obiektów gminnych typu place zabaw, tereny rekreacyjne,

10. Prowadzenie spraw w zakresie zagospodarowania przestrzennego,

11. Prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska i rolnictwa,

12. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodnej i ściekowej, ochrony przed powodzią, melioracji, zmiany stanu wody na gruntach, przydomowych oczyszczalni ścieków,

13. Prowadzenie spraw z zakresu geologii i górnictwa, w tym opiniowanie planów ruchu zakładu górniczego, projektów prac geologicznych oraz uzgadnianie koncesji,

14. Prowadzenie  spraw związanych  z ochroną zwierząt i realizacją obowiązków  gminy wynikających   z gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt,

15. Prowadzenia spraw w zakresie rozwoju wsi,

16. Koordynacja działań związanych z funduszem sołeckim,

17) Prowadzenia spraw w zakresie środków funduszy zewnętrznych,

18) Prowadzenie spraw w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,

19) Prowadzenie spraw w zakresie nadzoru właścicielskiego nad Spółką z udziałem Gminy, tj. Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-10-13 09:25:11
Data utworzenia 2020-12-09
Data udostępnienia 2020-12-09 16:36:35
Osoba odpowiedzialna Artur Jędrak
Udostępnił Artur Jędrak