Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Urząd Gminy / Struktura organizacyjna i kontakt z pracownikami Urzędu

Nazwa Inspektor ochrony danych osobowych
Adres Księcia Ludwika I 3
59-300 Lubin
 
Kontakt
Telefon
570 770 994
E-mail:
iod@ug.lubin.pl
Godziny pracy Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
Pracownik Agnieszka Siemczonek
Zadania 1. Nadzorowanie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych zarówno w systemach informatycznych, jak również  w zbiorach danych osobowych  prowadzonych  w formie papierowej i elektronicznej,

2. Informowanie administratora, podmiotów przetwarzających oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe,  o obowiązkach  spoczywających na  nich na mocy  przepisów  o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,

3. Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków podejmowanych czynności dla ochrony danych osobowych oraz monitorowanie ich wykonania,

4. Prowadzenie szkoleń personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania danych osobowych,

5. Dokonywanie wewnętrznych audytów w zakresie ochrony danych osobowych,

6. Sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych,

7. Konsultowanie i nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji przetwarzania danych osobowych,

8. Wspieranie administratora danych przy określeniu wymagań bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych,

9. Wspieranie administratora danych przy wdrożeniu stosownych środków organizacyjnych, technicznych i fizycznych w celu ochrony przetwarzanych danych osobowych,

10. Prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych,

11. Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych,

12. Prowadzenie rejestru kategorii czynności przetwarzania,

13. Analizowanie sytuacji, okoliczności i przyczyn, które doprowadziły do naruszenia ochrony danych osobowych i przygotowanie oraz przedstawienie Wójtowi zaleceń i rekomendacji dotyczących eliminacji ryzyk ich ponownego wystąpienia,

14. Informowanie Wójta o przypadkach naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych,

15. Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych,

16. Wspieranie przy rozwiązywaniu bieżących problemów w obszarze ochrony danych osobowych,

17. Realizowanie innych zadań wynikających z wewnętrznych polityk i procedur w zakresie ochrony danych osobowych,

18. Współpraca podczas kontroli przeprowadzanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

19. Nadzór nad nadawaniem uprawnień do przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych,

20. Włączanie się we wszystkie sprawy dotyczące ochrony danych osobowych,

21. Kontrolowanie, samodzielnie lub ze wskazanymi przez Wójta osobami, komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie właściwego zabezpieczenia pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe oraz zabezpieczenia systemów informatycznych,

22. Przeprowadzanie inspekcji, oględzin pomieszczeń, urządzeń, nośników i systemów informatycznych celem ustalenia prawidłowości zabezpieczenia ochrony danych osobowych.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-01-30 21:24:54
Data utworzenia 2020-12-11
Data udostępnienia 2020-12-11 21:17:27
Osoba odpowiedzialna Artur Jędrak
Udostępnił Artur Jędrak