Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Opis a) Art. 18 ust. 1, 2, 3, 3a, 9 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

b) Art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego

c) Uchwała Nr LXII/456/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Lubin maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2018 r., poz. 3794)

d) Uchwała Nr LXIV/488/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży oraz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Lubin (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2018 r., poz. 5452)

Miejsce Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
I piętro pok. nr 112
Informacja Tel: 76 84-03-145
Wymagane dokumenty Wypełniony formularz wniosku o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z następującymi załącznikami:
   
1. pisemna zgoda organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych podczas trwania imprezy,

2. kopia stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z dowodem uiszczenia opłaty za korzystanie z zezwolenia (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Lubin).
Opłaty 1.  Zgodnie z art. 18(1) ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, opłatę za jednorazowe zezwolenia wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.

2. Wniosek o wydanie zezwolenia oraz załączniki – nie podlegają opłacie skarbowej.

3. Od dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa opłata skarbowa wynosi 17 zł.

4. Od opłaty skarbowej zwolnione jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu (art.4 ustawy o opłacie skarbowej).
Termin załatwienia sprawy Wydanie zezwolenia lub jego odmowa, następuje w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku a w sprawach skomplikowanych w trybie art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Lubin.
Uwagi Zgodnie z  z art. 18(1) ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wydawane przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-10-12 12:08:03
Data utworzenia 2020-11-14
Data udostępnienia 2022-10-12 12:08:02
Osoba odpowiedzialna Agnieszka Wrona
Udostępnił Artur Jędrak