Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Zwrot podatku akcyzowego
Opis a) ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188),

b) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

c) § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2022 roku (Dz. U. z 2021 poz. 2266),

d) art 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 708 z późn. zm.).
Miejsce Referat Podatków i Opłat Lokalnych
parter, pokój nr 1
Informacja Tel: 76 840-31-43
Wymagane dokumenty Wypełniony formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z załącznikami:

1) faktury dokumentujące zakup oleju napędowego,

2) zaświadczenie o dużych jednostkach przeliczeniowych (w przypadku posiadania DJP)

3) oświadczenie o nieotrzymanej pomocy publicznej

4) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie

5) oświadczenie (dla spółek)

Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-02-06 14:01:36
Data utworzenia 2021-01-14
Data udostępnienia 2021-01-14 13:28:02
Osoba odpowiedzialna Ewelina Naumczyk-Niedźwiecka
Udostępnił Artur Jędrak