Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Wniosek o udzielenie ze środków Gminy Lubin dotacji na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Opis Uchwała Nr XLIII/188/2006 Rady Gminy Lubin z dnia 28 czerwca 2006 r., zmieniona
uchwałą Nr XXXIII/176/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r., (t.j. obwieszczenie Nr XLI/290/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 17 maja 2016 r.) zmieniona uchwałą Nr XXXII/213/2016 z dnia 17 maja 2016 r.oraz zmieniona uchwałą Nr L/482/2023 z dnia 27 lutego 2023 r.
Miejsce Urząd Gminy w Lubinie, ul. Księcia Ludwika I 3
Referat Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
Informacja Referat Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
I piętro, pok. nr 120
tel. 76 84-03-179
Wymagane dokumenty Wypełniony wniosek (załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIII/188/2006 Rady Gminy Lubin z dnia 28 czerwca 2006 r.)
oraz załączniki zawarte we wniosku, tj.:

1. decyzja o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty,

2. dokument potwierdzający tytuł władania zabytkiem,

3. decyzja właściwego organu ochrony zabytków zezwalająca na przeprowadzenie prac lub robót,

4. projekt i pozwolenie na budowę (zabytki nieruchome),

5. program prac (zabytki ruchome).
Opłaty Nie pobiera się
Termin załatwienia sprawy Wnioski o przyznanie dotacji składa się do 28 lutego roku, w którym wnioskowana jest wypłata dotacji.
Termin nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o dotacje o charakterze interwencyjnym
Miejsce na złożenie dokumentów Kancelaria ogólna Urzędu Gminy Lubin (pokój nr 3), przy ul. Księcia Ludwika I 3 w Lubinie
Tryb odwoławczy Brak
Uwagi Dotacje przyznaje Rada Gminy na wniosek Wójta Gminy Lubin
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-05-09 14:15:24
Data utworzenia 2021-03-06
Data udostępnienia 2021-03-06 17:16:50
Osoba odpowiedzialna Małgorzata Polniak
Udostępnił Artur Jędrak