Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce, podmioty zatrudniające dziennych opiekunów lub osób prowadzących działalność na własny rachunek jako dzienny opiekun na terenie Gminy Lubin
Opis Uchwała Nr III/40/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce, podmioty zatrudniające dziennych opiekunów lub osób prowadzących działalność na własny rachunek jako dzienny opiekun na terenie Gminy Lubin.
Miejsce Urząd Gminy w Lubinie, ul. Księcia Ludwika I 3
Referat Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
Informacja Referat Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
I piętro, pok. nr 120
tel. 76 84-03-179
Wymagane dokumenty 1. Wypełniony wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Lubin (załącznik nr 1 do uchwały III/40/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 28 grudnia 2018 r.)

2. Informacja miesięczna - do 5 dnia każdego miesiąca (załącznik nr 2 do uchwały III/40/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 28 grudnia 2018 r.).

3. Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji celowej - do dnia 15 stycznia roku następnego po roku, w którym została udzielona dotacja (załącznik nr 3 do uchwały III/40/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 28 grudnia 2018 r.).
Opłaty Nie pobiera się
Termin załatwienia sprawy Dotacja przekazywana w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, za wyjątkiem miesiąca grudnia. Dotacja za grudzień przekazana jest do 15 dnia tego miesiąca.
Miejsce na złożenie dokumentów Kancelaria ogólna Urzędu Gminy Lubin (pokój nr 3), przy ul. Księcia Ludwika I 3 w Lubinie
Tryb odwoławczy Brak
Uwagi Dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu działalności w zakresie sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 3 przez żłobek, klub dziecięcy, podmiot zatrudniający dziennych opiekunów lub osoby prowadzące działalność na własny rachunek jako dzienni opiekunowie, zapewniającym opiekę nad dzieckiem w minimalnym wymiarze 8 godzin dziennie.
Dotacje przyznaje Wójt Gminy Lubin
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-04-05 16:14:46
Data utworzenia 2021-04-05
Data udostępnienia 2021-04-05 16:06:55
Osoba odpowiedzialna Małgorzata Polniak
Udostępnił Artur Jędrak