Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół i jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego
Opis Uchwała Nr III/41/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 28.12.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (z póź. zm.)
Miejsce Urząd Gminy w Lubinie ul. Księcia Ludwika I nr 3
Informacja Referat Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
Wymagane dokumenty 1. Wniosek o udzielenie dotacji dla szkoły*/przedszkola//innej formy wychowania
przedszkolnego  (Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/240/2020 Rady Gminy Lubin z dnia 30.11.2020 r.)

2.Informacja o faktycznej liczbie uczniów w miesiącu (Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/41/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 28.12.2018 r.)

3.Rozliczenie wykorzystania otrzymanej dotacji (Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/240/2020 Rady Gminy Lubin z dnia 30.11.2020 r.)
Opłata Nie pobiera się
Termin załatwienia sprawy Dotacja przekazywana jest w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, za wyjątkiem miesiąca grudnia i stycznia. Dotacja za grudzień przekazana jest do 15 dnia tego miesiąca, a za styczeń do dnia 20 stycznia tego miesiąca.
Miejsce na złożenie dokumentów Kancelaria Urzędu Gminy w Lubinie, ul. Księcia Ludwika I nr 3 w Lubinie, pok. nr 3.
Tryb odwoławczy Brak.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-07-20 09:08:48
Data utworzenia 2023-07-19
Data udostępnienia 2023-07-20 08:37:45
Osoba odpowiedzialna Elżbieta Rackiewicz
Udostępnił Artur Jędrak