Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Menu przedmiotowe

Jak załatwić sprawę w urzędzie / Złożenie oświadczenia z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej

Nazwa Złożenie oświadczenia podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.
Opis Art. 269 ust. 1 pkt 1, art. 272 ust. 8 oraz art. 552 ust. 2a pkt 2 i ust. 2b pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.)
Miejsce Urząd Gminy w Lubinie, ul. Księcia Ludwika I nr 3
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informacja Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, parter, pok. nr 15
tel. 76 84-03-139, 76-84-03-127
Wymagane dokumenty Wypełnione oświadczenia podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłaty
za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.
Opłaty Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi (Dz. U. z 2021 r. poz. 736 z późn. zm.) wynoszą:

1) bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok

2) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni
uszczelnionych o pojemności:

   • do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale
związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,

   • od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,

   • powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.
Terminy składania oświadczenia Oświadczenie należy złożyć w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału tj.

I kwartał - do 30 kwietnia,
II kwartał -  do 30 lipca,
III kwartał -  do 30 października,
IV kwartał -  do 30 stycznia po roku kalendarzowym, którego dotyczy kwartał.
Miejsce złożenia dokumentów Kancelaria Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Księcia Ludwika I nr 3
(parter pok. nr 3)
Codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30-15.30
wtorek w godz. od 8.00-16.00
Tryb odwoławczy Jeżeli podmiot zobligowany do uiszczenia opłaty, któremu przekazano informację nie zgadza się z wysokością opłaty, może złożyć reklamację, która będzie rozpatrywana przez Wójta Gminy Lubin. Jeśli zostanie rozpatrzona pozytywnie, wtedy opłata zostanie ponownie naliczona i przekazana w formie decyzji. Jeśli nie – właściciel może złożyć skargę do sądu administracyjnego. Złożenie reklamacji, jak i zaskarżenie decyzji, nie wstrzymuje obowiązku wniesienia opłaty.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-10-17 09:39:52
Data utworzenia 2022-10-17
Data udostępnienia 2022-10-17 09:39:51
Osoba odpowiedzialna Gabriela Żurek
Udostępnił Artur Jędrak